Návrh a implementace řídícího programu pro robotickou buňku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem bakalářské práce je návrh a implementace řídicího programu pro robotickou buňku. V úvodu je popsána problematika manipulačních pracovišť a rozdělení dané oblasti. Další kapitola se věnuje společnosti Omron a jejímu sortimentu se zaměřením na řídicí prostředky v automatizaci. Následující část popisuje společnost Fanuc a její sortiment s důrazem na průmyslové roboty. Další kapitola se zabývá popisem účelu a návrhem konstrukce robotické buňky včetně systémové integrace. Závěrečná část práce se zabývá návrhem řídicích programů pro PLC Omron a průmyslového robota Fanuc. Navazuje tvorba vizualizace aplikace pro HMI obrazovku Omron. Poslední část je věnována ověření navrženého řešení pomocí simulace robotu, implementaci řešení do reálné robotické buňky a ověření jako funkčnosti.
The aim of an bachelor's thesis is a design and implementation of a control program for a robotic cell. The introduction describes an area of robotic handling workplaces and a division of the area topic. The next chapter deals with Omron compny and its products, especially automation control devices. The next part presents a Fanuc company and its products, especially industrial robots. The following chapter deals with the purpose and design of the robotic workcell and also with a description of system integration. The topic of a last part of the work is the design of control programs for Omron PLC and Fanuc industrial robot. Follows a visualization proposal for an Omron HMI screen. The last part is devoted to testing the designed solution with a simulation of robot with subsequent implementation and testing of the solution on a real robotic workcell.
Description
Citation
KOŘENEK, M. Návrh a implementace řídícího programu pro robotickou buňku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Aplikovaná informatika a řízení
Comittee
prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Miloš Hammer, CSc. (místopředseda) Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Simeon Simeonov, CSc. (člen) Ing. Pavel Heriban, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student předvedl prezentaci své závěrečné práce a zodpověděl otázky komise i vedoucího.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO