Fourierovské metody omezení optických artefaktů ve snímcích z SOHO EIT

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá aplikací dvourozměrné diskrétní Fourierovy transformace pro zpracování a analýzu obrazových dat z vesmírného teleskopu. Bude popsána metoda, která slouží k eliminaci periodických artefaktů způsobených úzkopásmovými filtry na snímcích z EIT sondy SOHO. Diskutován je návrh filtru ve frekvenční oblasti, který slouží k potlačení periodických struktur v obraze. Navržená metoda dopočítává amplitudy filtrovaných frekvencí na základě aproximace okolních amplitud. Bude popsán algoritmus metody a jak nastavit její parametry.
This thesis deals with the application of the two-dimensional discrete Fourier transform for the processing and analysis of image data from a space telescope. A method will be described that is used to eliminate periodic artifacts caused by narrow-band pass filters in images from the SOHO EIT spacecraft. The design of a filter in the frequency domain to suppress periodic noise in the image is discussed. Proposed method calculates the amplitudes of the filtered frequencies based on an approximation of the surrounding amplitudes. The algorithm of the method and how to set its parameters will be described.
Description
Citation
SATÝNEK, D. Fourierovské metody omezení optických artefaktů ve snímcích z SOHO EIT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr. h. c. (předseda) doc. Mgr. Petr Vašík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Bednář, Ph.D. (člen) Ing. Mgr. Eva Mrázková, Ph.D. (člen) RNDr. Radovan Potůček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Student prezentoval svou práci, byly přečteny posudky školitelky i oponentky. Otázky oponentky: 1. Vysvětleno. 2. Vysvětleno za pomoci obrázku. doc. Vašík: Proč padla otázka ohledně CCD čipu? Jak by to dopadlo s klasickým kinofilmem? Jak by to vypadalo v případě ostré mřížky dokonale pravidelné? Diskuse nad vlivem gamma korekce na data. Proběhla konstruktivní diskuse.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO