Grafické intro 64kB s použitím OpenGL

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Bakalářská práce popisuje techniky použité při vytváření grafického intra, jejich výhody a nevýhody při dosahování limitů omezení výsledných spouštěcích souborů, dále pak historii demoscény, seznámení s knihovnou OpenGL. Výsledkem práce je implementace grafického intra se spustitelnou verzí nepřekračující limit 64kB.
Bachelor´s thesis describes techniques that are used in graphic intro making, their advanteges and disadvantages in getting below size limit of executable file, history of demoscene, introduction to OpenGL. The issue is graphic intro implementation with single executable file with size below 64kB.
Description
Citation
DROBISZ, T. Grafické intro 64kB s použitím OpenGL [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO