Plánování optimálních VFR tratí z České republiky do Italské a Francouzké republiky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá vytvorením pozemných príprav pre 2 lety do zahraničia, konkrétne do Talianska a Francúzska. Práca je rozdelená, mimo úvod a záver, do 7 kapitol, v ktorých autor postupne rieši nevyhnutné požiadavky, legislatívnu problematiku, zoznámenie čitateľa s lietadlom vybraným na tieto lety, konkrétnou navigačnou prípravou či doplňujúcimi komplexnými informáciami určenými pre pilota. Na záver práce autor oboznamuje čitateľa s predpokladanými nákladmi spojenými s plánovanými letmi.
This bachelor’s thesis deals with the creation of ground preparations for 2 flights abroad, specifically to Italy and France. The work is divided, apart from the introduction and conclusion, into 7 chapters, in which the author presents the necessary requirements, legislative issues, familiarization of the reader with the aircraft selected for these flights, specific navigation preparation and additional comprehensive information intended for the pilot. At the end of the work, the author provides the reader with the expected costs associated with the planned flights.
Description
Citation
MIKO, M. Plánování optimálních VFR tratí z České republiky do Italské a Francouzké republiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D. (předseda) JUDr. Jaromír Hammer (člen) Ing. Ondřej Beneš (člen) Ing. Mgr. Pavel Imriš, Ph.D. (člen) RNDr. Karel Krška, CSc. (člen) Ing. Josef Bejdák (člen) Ing. Filip Sklenář, Ph.D. (člen) doc. Ing. Slavomír Vosecký, CSc. (místopředseda) doc. JUDr. Ing. Alena Novák Sedláčková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-12
Defence
Prezentace BP proběhla. Otázka oponenta 1: How can CG out of limits influence flight characteristics of the aircraft? Odpověď: Student odpověděl správně. Otázka oponenta 2: Are you able to estimate cost and time impact for flight LKTB-LIPZ if planned stopover is on LJMB instead of LOWG? Odpověď: Student odpověděl správně. Dále byly vzneseny dotazy na předpokládané převládající počasí na popisované trati a uvažovaný typ letounu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO