Bytový dům

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je vypracovanie projektovej dokumentácie k realizácii stavby pre rezidenčný bytový dom. Bytový dom sa nachádza vo Zvolene, parcely projektu spadajú pod katastrálne územie Zvolen. Miesto stavby má rovinatý profil, celý objekt je podpivničený, samostatne stojaci so štyrmi nadzemnými podlažiami a prístavbou s dvomi podlažiami na východnej strane pozemku. Z funkčného hľadiska ide o bytový dom prepojený s polyfunkčnou jednotkou. Koncept dispozície je pre 1, 2 a 3-izbové byty rovnaký. Navrhovaný objekt je na svoj charakter bez náročných tvarov, detailov a konštrukčných riešení. Navrhovaná stavebná činnosť preto vytvára predpoklad finančne výhodnej investície pri zachovaní stanoveného štandardu. Objekt je založený na železobetónovej základovej doske hrúbky 650mm. Všetky nosné konštrukcie v návrhu počítajú s použitím poloprefabrikovaných filigránových panelov. Hlavný strešný plášť nad posledným podlažím tvorí plochá strecha s mechanickým priťažením, hydroizolácia bude mechanicky kotvená do nosnej železobetónovej stropnej dosky. Obvodové steny budú zateplené systémovo riešeným kontaktným zatepľovacím systémom z izolačných dosiek z minerálnej vlny. Projektová dokumentácia bola vytvorená v počítačovom softvéri AutoCad.
The main aim of this bachelor thesis is to elaborate project documentation for construction realization of a residential building. Residential house is located in Zvolen, building lots of the project fall under the cadastral area of Zvolen. Construction site has a relatively flat profile, there is a basement floor, detached with 4 above-ground floors and an extension with two floors on the east side of the plot. From the functional point of view, it is an apartment building connected with a retail multifunctional unit. The layout concept is the same for 1, 2 and 3-room apartments. Due to its character, the proposed building is without demanding shapes, details and construction solutions. The proposed construction processes therefore create a precondition for a financially advantageous investment while maintaining the set standards. The building is founded on a 650mm thick foundation slab. All load-bearing structures are designed as reinforced concrete filigree panels. The main roof above the last floor is flat with mechanical load, water-proofing layer is mechanically anchored into the load-bearing concrete structure. All external walls are thermally insulated using mineral wool walls. Project documentation was drawn in a computer software AutoCad.
Description
Citation
JAKOBEI, M. Bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Pozemní stavby
Comittee
doc. Ing. Karel Šuhajda, Ph.D. - předseda, Ing. František Vajkay, Ph.D. - místopředseda, Ing. Bc. Aneta Aya Hnízdilová - tajemník, Ing. Jan Vystrčil - tajemník, Ing. Dušan Hradil - člen, Ing. Karel Struhala, Ph.D. - člen, Ing. Jan Müller, Ph.D. - člen, Ing. Bohuslav Brukner - člen,
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
představení prezentace (prezentováno v anglickém jazyce) - lokalita - dispoziční uspořádání - konstrukční řešení a navržené materiály (stěnový konstrukční systém, kontaktní zateplovací systém, detail dilatace) - pohledy, členění fasád, orientace ke světovým stranám - vizualizace -------------------------------------------------------- otázky oponenta - odvodnění garáže - řešeno "pump out water", ropné látky budou separovány - velikost výtahové šachty
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO