Metody pro analýzu kauzálních vztahů v EEG

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-12-20
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
International Society for Science and Engineering, o.s.
Abstract
Analysis of dynamic relations in brain is an important part of neurophysiology. It allows notonly the analysis of connections but also their directions. Granger causality and related methods basedon multivariate autoregressive models are used for analysis of direction of relations in multichanneldata. A new method based on different idea (Phase Slope Index) has been proposed recently. This worksummarize basic differences among chosen methods and shows their application and interpretation onmodel data.
Analýza dynamických vztahů v mozku je významnou součástí neurofyziologie. Umožňujevyhodnocovat nejen sílu vazeb, ale také směr jejich působení. Grangerova kauzalita a příbuzné metodyzaložené na vícerozměrných autoregresních modelech jsou již po delší dobu používány pro analýzusměrů ovlivňování ve vícekanálových datech, nedávno byla navržena nová metoda index sklonu fáze(PSI) pracující na zcela odlišném principu. Tato práce shrnuje základní rozdíly mezi vybranými metodamia ukazuje jejich použití na modelových datech.
Description
Keywords
Citation
Elektrorevue. 2010, vol. 12, č. 1, s. 1-6. ISSN 1213-1539
http://www.elektrorevue.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) 2010 Elektrorevue
DOI
Collections
Citace PRO