Evaluation of Responses in MTL Model Excited from Multiple Stochastic Sources

dc.contributor.authorBrančík, Lubomírcs
dc.contributor.authorKolářová, Editacs
dc.coverage.issue1cs
dc.coverage.volume5cs
dc.date.accessioned2022-05-03T14:56:37Z
dc.date.available2022-05-03T14:56:37Z
dc.date.issued2016-01-15cs
dc.description.abstractThe paper presents a technique for simulation of stochastic responses and their statistical characteristics in multiconductor transmission lines (MTL). The method follows a theory of stochastic differential equations (SDE) and relevant numerical techniques for their solution. The MTL’s model, formed via generalized sections in cascade, is designed to cover various situations at stochastic and/or deterministic excitations. In this way both the noisy pulses driving MTL’s terminal ports and effects of possible unwanted disturbances along the MTL’s wires are allowed to be simulated. First the state-variable method is applied to derive a deterministic description, then voltage stochastic variations are incorporated to define the vector linear SDE. To obtain the characteristics of stochastic responses, firstly the set of trajectories is statistically processed, while a weak stochastic backward Euler scheme, consistent with the Itô stochastic calculus, is applied. Finally, a method of direct calculation of variances, based on the solution of relevant Lyapunov-like differential equations, is used with advantage. All the simulations were performed in the Matlab language environment.en
dc.description.abstractPříspěvek se zabývá metodou simulace náhodných odezev a jejich statistických charakteristik u vícevodičových přenosových vedení (MTL). Metoda vychází z teorie stochastických diferenciálních rovnic (SDE) a příslušných numerických technik pro jejich řešení. Model MTL vytvořený kaskádním spojením zobecněných článků je navržen tak, aby pokrýval různé situace deterministického i stochastického buzení. Tímto způsobem lze při simulaci postihnout jak zašuměné impulsy budicí brány MTL, tak vlivy možných nežádoucích rušení podél vodičů MTL. Nejprve je aplikována metoda stavových proměnných pro odvození deterministického popisu, poté jsou zavedeny stochastické změny napětí a je sestavena vektorová lineární SDE. Pro získání charakteristik stochastických odezev je nejdříve statisticky zpracována množina stochastických trajektorií, přičemž je pro výpočet použita stochastická zpětná Eulerova metoda se slabou konvergencí, která je konzistentní s Itôvým stochastickým počtem. Konečně je s výhodou aplikována metoda přímého výpočtu variancí založená na řešení příslušných diferenciálních rovnic Lyapunovova typu. Všechny simulace byly provedeny v prostředí jazyka Matlab.cs
dc.formattextcs
dc.format.extent22-28cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.identifier.citationInternational Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systems. 2016, vol. 5, issue 1, p. 22-28.en
dc.identifier.doi10.11601/ijates.v5i1.145cs
dc.identifier.issn1805-5443cs
dc.identifier.other125041cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/204168
dc.language.isoencs
dc.publisherInternational Science and Engineering Society, o.s.cs
dc.relation.ispartofInternational Journal of Advances in Telecommunications, Electrotechnics, Signals and Systemscs
dc.relation.urihttp://ijates.org/index.php/ijates/article/view/145cs
dc.rightsCreative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 Internationalcs
dc.rights.accessopenAccesscs
dc.rights.sherpahttp://www.sherpa.ac.uk/romeo/issn/1805-5443/cs
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/cs
dc.subjectmulticonductor transmission lineen
dc.subjectstate variableen
dc.subjectstochastic differential equationen
dc.subjectstochastic sourceen
dc.subjectvícevodičové přenosové vedení
dc.subjectstavová proměnná
dc.subjectstochastická diferenciální rovnice
dc.subjectstochastický zdroj
dc.titleEvaluation of Responses in MTL Model Excited from Multiple Stochastic Sourcesen
dc.title.alternativeVyhodnocení odezev u modelu MTL buzeného z více stochastických zdrojůcs
dc.type.driverarticleen
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen
sync.item.dbidVAV-125041en
sync.item.dbtypeVAVen
sync.item.insts2022.05.03 16:56:36en
sync.item.modts2022.05.03 16:14:16en
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav matematikycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav radioelektronikycs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
1455651PB.pdf
Size:
1.39 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
1455651PB.pdf