Návrh marketingové strategie společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca sa venuje problematike uplatnenia marketingu a marketingového mixu v riadení realitnej kancelárie Majesty reality, s. r. o. v Poprade, ktorá sa zaoberá sprostredkovaním predaja a prenájmu nehnuteľnosti. Práca je rozdelená do troch častí, pričom prvá časť sa zaoberá teoretickými poznatkami z oblasti samotného marketingu. Druhá časť je analytická a tvorí ju analýza súčasného marketingového mixu spoločnosti, vyhodnotenie dotazníkov a SWOT analýza. Tretia časť práce sa venuje návrhom zlepšenia marketingovej stratégie spoločnosti.
Bachelor thesis deals with the issue of applying marketing and marketing mix in the management of real estate company Majesty reality, s. r. o. in Poprad, Slovak Republic, which is engaged in brokering the sale and leasing of real estate. The thesis is divided into three parts, the first part deals with the theoretical knowledge of the marketing. The second part is analytical and consists of an analysis of the current marketing mix, evaluation questionnaires and SWOT analysis. The third part is devoted to improving the design of the marketing strategy.
Description
Citation
WAGNER, M. Návrh marketingové strategie společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (předseda) Ing. Václav Mačát (místopředseda) PhDr. Emilie Franková, Ph.D. (člen) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen)
Date of acceptance
2013-06-14
Defence
Otázka: doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA - Kdo by měl provést navrženou změnu - realitní kancelář, prodávající? ODPOVĚZENO Otázka: Ing. Václav Mačát - Podle čeho jste hodnotil jako silnou stránku vnitropodnikovou komunikaci? ODPOVĚZENO Otázka: Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D. - Uvažoval jste o SEO optimalizaci u webových stránek? ODPOVĚZENO Otázka: Ing. Kristína Estélyiová, Ph.D. - Z jakého důvodu jste navrhoval inzerci v časopise? Je výdaj na tuto reklamu přiměřený přínosu? Jak jste kalkulovat náklady na golfový turnaj? ODPOVĚZENO
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO