Stavebně technologický projekt Domova důchodců Brno - Tuřany

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Diplomová práce je zpracována na základě projektu Domov důchodců Brno – Tuřany. Diplomová práce je zaměřena na stavebně technologické řešení výstavby Domova důchodců Brno – Tuřany. Hlavní náplní této práce se stala realizace nosných částí dilatačního celku DCI, zejména podrobný popis a návrh řešení technologických postupů pro zhotovení stropů a eliptického železobetonového schodiště (tubusu). Kromě zajímavého architektonického návrhu řešení hlavního schodiště budovy bude zajímavé řešení průběhu výstavby celého objektu, který se dělí na tři dilatační celky.
The thesis is elaborated on the basis of project of the retirement home Brno – Tuřany. The thesis is focused on building technology solutions of construction of the retirement home Brno – Tuřany. The main part of the thesis deals with realization of rough construction DCI, especially with detailed description and draft solution for making the ceilings and elliptical reinforced concrete staircase (tube). Apart from the impressive architectonic draft solution of main staircase of the building, it will be interesting to deal with progress of the whole construction that is divided into three dilatational parts.
Description
Citation
RAPANT, R. Stavebně technologický projekt Domova důchodců Brno - Tuřany [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Realizace staveb
Comittee
Date of acceptance
2016-02-04
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO