Nápravy moderních osobních automobilů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Zaměřením této bakalářské práce je popis typů používaných náprav a jejich moderní řešení a modifikace, které s sebou přináší použití elektronických a hydraulických systémů. Jsou zde uvedeny jejich vlastnosti. Další část práce pojednává o nápravových diferenciálech a jejich moderních elektronických náhradách. V poslední kapitole jsou zmíněny nejpoužívanější typy brzd, brzdové asistenční systémy a hlavní typy vozidlových kol.
This bachelor thesis focuses on desicribing of common axle types, their modern solutions and modifications, which are brought by a usage of electronic and hydraulic systems, and discusses their properties as well. The next part of the thesis deals with types of axle differentials and their modern electronic substitutes. The most common brake types, brake assistant systems and main types of vehicle wheels are mentioned in the last chapter.
Description
Citation
TICHÝ, O. Nápravy moderních osobních automobilů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. František Bauer, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (člen) Ing. Jan Vančura, Ph.D. (člen) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Student seznámil zkušební komisi se svým obsahem bakalářské práce a zodpověděl dotazy oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO