Elektronické řídicí jednotky pro 6-ti válcové vznětové motory

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práca sa zaoberá problematikou vznetového spaľovacieho motora, jeho vznikom a historickým vývojom. Popisuje princíp fungovania 4-taktného procesu a komponenty motora. Približuje vývoj vstrekovacích systémov a popisuje jednotlivé, v súčasnosti používané konštrukčné riešenia. Následne rozoberá elektronickú riadiacu jednotku motora, jej úlohu a význam v procese vstrekovania paliva. Na záver uvádza niekoľko dostupných a v súčasnosti využívaných jednotiek riadiacich 6-valcové vznetové motory.
This thesis is focused on diesel combustion engines, their history and technical development. It describes the working principle of 4-stroke process and components of the engine. After that, it brings the overwiev of the fuel injecton systems development and the types that are used nowadays. Then it comes to electronic control unit, its significance and role in fuel injection process. The last part indicate a couple of commercial electronic control units which are currently used for managing 6-cylinder diesel engines.
Description
Citation
FLOREK, M. Elektronické řídicí jednotky pro 6-ti válcové vznětové motory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Kučera, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. Lubor Zháňal, Ph.D. (člen) Ing. David Svída, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-10
Defence
Študent zoznámil odbornú komisiu so svojou bakalárskou prácou (zadanie, ciele, riešenie, výsledky a záver). Následne zodpovedal otázky oponenta. Ďalšie doplňujúce otázky k bakalárskej práci boli: - Aký je rozdiel medzi analógovým a digitálnym vstupom riadiacej jednotky? Uveďte príklady snímačov u spaľovacieho motoru. - Ktorý palivový vstrekovač je rýchlejší a prečo?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO