Detekce fibrilace síní ze signálů EKG

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Fibrilace síní je jednou z nejběžnějších poruch srdečního rytmu. V dospělé populaci většina studií uvádí prevalenci fibrilací síní v rozsahu 1-6 %. Prevalence dále roste s věkem. Její včasné odhalení je pro pacienta klíčové. Prevencí je poté možno zabránit závažným stavům. Pro detekci je využíváno mnoho různých metod včetně metod hlubokého učení. Cílem této bakalářské práce je popsat metody automatické detekce fibrilace síní, navrhnout a implementovat vybrané algoritmy a otestovat jejich výsledky na testovacím datasetu. K implementaci byl využit software Matlab R2020b.
Atrial fibrillation is one of the most common cardiac rhythm disorders. The prevalence of atrial fibrillation is reported at 1-6 % of the adult population. The chances of developing atrial fibrillation increase with age. An early detection of this arrhythmia is a key to prevent more serious conditions. Many ways have been found to detect atrial fibrillation episodes in ECG including deep learning methods. The aim of this bachelor’s thesis is to describe the problem of atrial fibrillation and the methods used for detection in the ECG record, design an atrial fibrillation detector and test its results. Detector is implemented using a Matlab R2020b software.
Description
Citation
BĚHUNČÍKOVÁ, V. Detekce fibrilace síní ze signálů EKG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof.Ing. Marek Penhaker, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Marina Ronzhina, Ph.D. (člen) Ing. Markéta Nykrýnová (člen) MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Prof. Penhaker položil otázku proč nebyli uvedeny jednotky napětí v grafech. Prof. Penhaker položil otázku jakým způsobem ovlivňuje fibrilace síní vzdálenost RR intervalů. Studentka obhájila bakalářskou práci. a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO