Opakovač pro PMR pásmo

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je navrhnout a vyrobit jednoduchý opakovač fungující v pásmu 446 MHz zvaném PMR. Tento opakovač se skládá z funkční stanice PMR a opakovacího modulu, který je realizován pomocí zařízení pro záznam a přehrávání zvuku a je řízen mikrokontrolérem Atmel řad AVR. Opakovač dále zaznamenává během provozu maximální a minimální naměřenou teplotu a jeho přesný čas je aktualizován přijímačem DCF. Ten lze také připojit k počítači pomocí sériové linky.
The main target of this work is to project and make a simple repeater working in 446 MHz tape called PMR. This repeater is made from functional station PMR and repeating program unit, which was constructed by the help of the system for recording and replaying sound. The repeater is managed by microcontroller Atmel from line AVR. The repeater records minimal and maximal temperature during its operation and its date and time is still actual thanks to transceiver DCF. It is possible to connect the transceiver with a computer by the serial link.
Description
Citation
FABIÁN, M. Opakovač pro PMR pásmo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Dr. Ing. Zbyněk Raida (předseda) doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D. (místopředseda) Ing. Josef Halámek, CSc. (člen) doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D. (člen) prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-09
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO