Pístní a ojniční skupina zážehového motoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na konstrukční návrh pístní a ojniční skupiny, kde byl pro návrh vybrán čtyřdobý šestiválcový zážehový motor s výkonem 252kW. Při návrhu je tedy vycházeno z již existujícího motoru, na jehož základě jsou navrženy i jednotlivé součásti pístní a ojniční skupiny. Následně je pak sestaven matematický model kinematiky a dynamiky. Závěrem je z dynamiky vycházeno pro provedení pevnostní kontroly.
This bachelor's thesis is focused on the design piston and connecting rod set, where was chosen for design the six-cylinder four-stroke spark-ignition engine. In design is going from existing engine, where are designed all parts of piston and connecting rod set on base of it. Subsequently is constructed mathematical model of kinematic and dynamics. Finally is going from dynamic for execution of strength control.
Description
Citation
ADAM, P. Pístní a ojniční skupina zážehového motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Stavba strojů a zařízení
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Kopecký, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen) Ing. Martin Kubín, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen)
Date of acceptance
2014-06-24
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO