Návrh metodiky bezpečnosti informací v podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Práce se zabývá návrhem metodiky systému řízení bezpečnosti informací v podniku. Po teoretických východiscích práce je představena společnost, pro kterou je určena tato práce. Poté je provedena analýza rizik na základě vybraných aktiv a možných hrozeb působících na podnik. Následuje návrh opatření, které minimalizují vznik možných rizik působících na podnik.
This thesis proposes a design of information security methodology in the company. After the theoretical bases of this thesis is introduced company for which is intended this work. Then is performed analysis of risks based on selected assets and potential threats. Followed by design of the measures to minimize the creation of possible risks in the company.
Description
Citation
BARTOŠ, L. Návrh metodiky bezpečnosti informací v podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační management
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) prof. Aleksandre Lomtatidze, DrSc. (místopředseda) Ing. Jan Luhan, Ph.D., MSc (člen) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Petr Sedlák (člen)
Date of acceptance
2013-06-07
Defence
Otázky vedoucího práce odpovězeno Otázky oponenta práce odpovězeno 1. Ing. Luhan: Z čeho bylo vycházeno při analýze SWOT? Odpovězeno 2. Ing. Konečná: Jak bylo postupováno při analýze trhu? Odpovězeno 3. Ing. Sedlák: Jakým způsobem bude zaváděno řešení z personálního hlediska. Odpovězeno 4. Prof. Rejnuš: Jaká strategie bude použita při zavádění řešení? Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO