Malé jednoválcové spalovací motory

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Obsahem této práce je seznámit čtenáře s použitými technickými řešeními v oblasti malých jednoválcových motorů a stručný přehled alternativních paliv pro zážehové motory. Hlavním cílem je nabídnout ucelený přehled dostupných motorů a jejich parametrů.
The content of this thesis is getting to know the reader with the technical solutions in the field of small single cylinder engines and a brief overview of alternative fuels for petrol engines. The main objective is to offer a comprehensive overview of available engines and their parameters.
Description
Citation
SMOLKA, J. Malé jednoválcové spalovací motory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Miroslav Havlíček, CSc. (předseda) prof. Ing. Václav Píštěk, DrSc. (místopředseda) Ing. David Svída, Ph.D. (člen) Ing. Radim Dundálek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Koláček (člen)
Date of acceptance
2015-06-15
Defence
Student seznámil komisi s prezentací bakalářské práce na téma Malé jednoválcové spalovací motory.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO