Výukový program pro demonstraci rasterizace 2D objektů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problémem rasterizace vektorových objektů na zobrazovacích zařízeních (např. monitoru počítače). Rasterizace je jedním z nejdůležitějších jevů v počítačové grafice. Pro jeho pochopení je potřebná znalost matematických rovnic a vzorců jimiž jsou příslušné vektorové objekty popsány. Pro názornou demonstraci rasterizace vznikl výukový program, který jednoduchou cestou seznámí uživatele s principem rasterizace vybraného vektorového objektu.
This bachelor thesis deals with the problem of rasterization of vector objects on display devices (e.g. computer screen). The rasterization is one of the most important phenomena in computer graphics. The knowledge of mathematical equations and formulas which describe relevant vector objects is necessary to understand this phenomenon. This education software for the visual demonstration of rasterization was created to familiarize users with the rasterization principles of selected vector objects.
Description
Citation
KRUPIČKA, V. Výukový program pro demonstraci rasterizace 2D objektů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO