Analýza vybraných ukazatelů společnosti ČSOB, a.s. pomocí časových řad

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných ukazatelů Československé obchodní banky, a.s. V první části práce jsou vysvětlena teoretická východiska týkající se časových řad a regresní analýzy. Druhá část této práce je zaměřena na analýzu ukazatelů s využitím teoretických znalostí z první části. Pokud to bude možné, budou zpracovávaná data vyrovnána regresní funkcí a bude stanovena prognóza do budoucnosti.
This bachelor‘s thesis deals with the analysis of selected indicators of the company ČSOB, a.s. The first part of this thesis clarifies theoretical resources of time series and regression analysis. The second part of this thesis is focused on the analysis of selected indicators using the knowledge from the first part. If it is possible, data will be aligned by regression function and forecast for the future will be made.
Description
Citation
DUFEK, R. Analýza vybraných ukazatelů společnosti ČSOB, a.s. pomocí časových řad [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (místopředseda) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen) Ing. Štefan Štepník (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Otázka oponenta byla zodpovězena doc. Koch: Trend klesajicích klientů je způsobený poplatky ? Ing. Breinek: Mají poplatky vliv na stabilitu ekonomiky ? doc. Kropáč: Od jaké částky je zákazník zajímavý pro banku ? Otázky byly zodpovězeny
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO