Rekonstrukce poškozeného snímku obličeje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Generatívne súperiace neurónové siete (GAN) sú rýchlo rozvýjajúca sa technológia, čo sa týka generovania obrazu. V tejto práci sú použité pre rekonštrukciu obrazu tváre, ktorá bola zakrytá predmetom. Práca najskôr vysvetľuje nutnú teóriu a potom preskúmava existujúce riešenia pre daný problém. Nakoniec navrhuje niekoľko rôznych GAN modelov za účelom zistiť, ktorá kombinácia vrstiev najviac pomáha pri rekonštrukcii tváre. Riešenia ktoré prispeli najviac, sú potom spolu skombinované aby bol vytvorený finálny model. Tento model je potom taktiež otestovaný na úlohe rozpoznavania tváre, aby bolo možné zistiť, či rekonštrukcia poškodeného snímku tváre môže byť pre túto úlohu nápomocná.
Generative adversarial networks (GANs) are fast evolving technology in image generation field. In this thesis are GANs used for face image reconstruction, where the face was covered with some item. First some necessary theory is explained, and then existing solutions are discussed. In the end, several GAN models are proposed with intention to find out what layers combination work the best for face image reconstruction. The best solutions are combined into final architecture. The final model is also tested on face recognition task to determine whether face reconstruction can be helpful in this task.
Description
Citation
PLEŠKO, F. Rekonstrukce poškozeného snímku obličeje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Kybernetická bezpečnost
Comittee
prof. Ing. Lukáš Sekanina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Vladimír Drábek, CSc. (člen) doc. Ing. Vladimír Janoušek, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Jaroš, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Kanich, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-21
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO