Studie pro odstranění rizik bezpečnosti práce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje především na vyhodnocení rizik bezpečnosti práce, a dále na aplikaci těchto znalostí na konkrétní firmu. Zhodnocení situace bezpečnosti práce u této firmy a na základě ní navrhnout řešení pro zlepšení nynější situace ve firmě.
This thesis focuses primarily on assessing the risks of occupational safety, and the application of this knowledge on a particular company. Assessing the situation of work safety at this company and on its basis to propose solutions for improving the current situation in the company.
Description
Citation
KLEIN, F. Studie pro odstranění rizik bezpečnosti práce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jaroslav Krejčíř, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. Vladimír Bartošek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-20
Defence
otázka oponenta č. 1 - částečně odpovězeno otázka oponenta č. 2 - částečně odpovězeno doc. Lajtkepová - Kde v práci se vyskytují hlavní a dílčí cíle práce? - částečně odpovězeno doc. Lajtkepová - Jak jste přišel na hodnotu snížení rizika o 15 % díky Vašim návrhům? - neodpovězeno Ing. Krejčíř - Uvažoval jste v rámci návrhů o postizích při nedodržování podmínek bezpečnosti? - odpovězeno
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO