Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca sa zameriava na problematiku porovnania zdanenia príjmov fyzických osôb v Českej republike a na Slovensku pre rok 2016. Popisuje daňový systém a postup zdaňovania príjmov fyzických osôb v jednotlivých štátoch. Praktická časť je zameraná na výpočet konkrétnych príkladov zdanenia fyzických osôb a obsahuje návrhy na optimalizáciu zdanenia u jednotlivých poplatníkov.
The bachelor thesis focuses on the issue of comparing personal income tax in the Czech Republic and the Slovakia for 2016. It describes the tax system and process for persoal income tax in mentioned countries. Practical part is focused on concrete calculation of taxing and it contains tax optimisation for each taxpayers.
Description
Citation
KOPTÁKOVÁ, A. Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) doc. Ing. Mgr. Karel Brychta, Ph.D. (místopředseda) Dr. Ing. Jana Gláserová (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-22
Defence
Otázky vedoucího: Odpovězeno Otázky oponenta: Odpovězeno prof. Jurová: Když jste porovnala zdanění v ČR a SR, co vám výsledek ukázal? Co všechno může ovlivnit v průběhu času Vámi zpracované téma? Odpovězeno doc. Brychta: Který rozdíl mezi legislativní úpravou v ČR a na Slovensku považujete za nejvýraznější? V čem je slovenská právní úprava pro poplatníka výhodnější? Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO