Návrh koncového efektoru robotu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce se zabývá rešerší efektorů, obzvláště pro předměty válcového či sférického typu. Dále rozdělením efektorů podle typu použité síly. Hlavní část se zabývá návrhem a praktickou realizací prototypu efektoru, který je schopen uchopit sférický předmět.
This thesis describes robot grippers, especially for cylindrical and spherical shape. The effectors are divided by type of used force. Main part deals with design and creating a prototype of effector that can grip a spherical object.
Description
Citation
KADAŇKA, J. Návrh koncového efektoru robotu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mechatronika
Comittee
doc. Dr. Ing. Kazimierz Peszyński (předseda) doc. Ing. Stanislav Věchet, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Vorel, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Profant, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Vlach, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Majer, Ph.D. (člen) Ing. Oldřich Ševeček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-20
Defence
Student ve vymezeném čase prezentoval svoji bakalářskou práci, dále byly přečteny posudky a zodpovězeny dotazy oponenta. Poté byly členy komise položeny následující otázky související s bakalářskou prací: Jaký je rozdíl mezi koncepcí efektoru jako server a klient? Jaké výhody by představovalo přidání autonomního řízení efektoru pomocí Arduina? Nebylo by vhodné zahrnout nějakou zpětnovazební regulaci úchopné síly? Jak bylo na základě výpočtu deformace v Inventoru rozhodnuto, zda-li se daná součást poruší či ne? Jak byla určena pozice, ve kterých jsou umístěny tenzometry? Byly tenzometry nějakým způsobem kompenzovány? Po zodpovězení všech dotazů byla obhajoba celkově hodnocena jako výborná.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO