Design digitálního hlukoměru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá designem digitálního hlukoměru. Cílem je doplnit stávající řadu produktů na trhu o vizuálně zajímavý výrobek s určitou přidanou hodnotou tak, aby byla zároveň zachována jeho funkčnost a technické parametry. Práce obsahuje část analytickou, kde se zabývá současným stavem trhu, dále část návrhovou, ve které jsou varianty řešení designu hlukoměru, závěrečná část se zabývá jednotlivými aspekty finálního designu.
This bachelor‘s thesis deals with the design of a sound level meter. The major aim is to broaden the range of existing products and provide a visually apealling device with the respect of its funcionality and technical parameteres. The thesis comprises the analytical part which scans the present situation on the market, then follows the designing part, which presents variants of the design including the final one. The latter part of the thesis deals with the individual aspects of the final version.
Description
Citation
DUDKOVÁ, Z. Design digitálního hlukoměru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Průmyslový design ve strojírenství
Comittee
doc. Ing. arch. Jan Rajlich (předseda) Mgr. Svatopluk Řezníček (místopředseda) doc. Ing. Daniel Koutný, Ph.D. (člen) Ing. Dana Rubínová, Ph.D. (člen) Ing. arch. Vladimír Haltof, Ph.D. (člen) Ing. David Škaroupka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO