Restaurace poškozených audiosignálů pomocí řídkých reprezentací

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky
Abstract
V tomto článku se zabýváme problematikou doplnění chybějícího úseku vzorků v audio signálu. Problém formulujeme jako konvexní minimalizační úlohu, kterou řešíme vhodným iterativním algoritmem. U rekonstruovaného signálu přitom požadujeme řídkost jeho reprezentace ve vybraném Gaborově systému. Následně navrhujeme modifikaci metody za účelem kompenzace poklesu energie v rekonstru ovaném úseku signálu. Porovnání základní a modifikované metody stručně ilustru jeme vybranými experimentálními výsledky.
Description
Keywords
Citation
Kvaternion. 2018 vol. 5, č. 1-2, s. 57-62. ISSN 1805-1332
http://kvaternion.fme.vutbr.cz/2018/kv18_1-2_mokry_web.pdf
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky
DOI
Collections
Citace PRO