Ovlivnění základu daně různými způsoby pořízení majetku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. První kapitola identifikuje základní pojmy a formy financování související s pořízením majetku. Druhá kapitola je zaměřena na současný stav podnikání vybrané fyzické osoby. Třetí kapitola analyzuje jednotlivé formy financování z pohledu daňové uznatelnosti výdajů a peněžních toků. Čtvrtá kapitola se věnuje nalezení optimálního způsobu pořízení nového majetku s ohledem na daňové povinnosti a finanční možnosti vybrané fyzické osoby.
The thesis is divided into four main chapters. The first chapter identifies the basic concepts and forms of financing related to the acquisition of property. The second chapter focuses on the current state of the business selected individuals. The third chapter analyzes the various forms of financing with the perspective of tax-deductible expenses and cash flows. The fourth chapter is devoted to finding the optimal way of acquiring new assets with regard to fiscal and financial capabilities of the selected individuals.
Description
Citation
HOVÁDKOVÁ, Š. Ovlivnění základu daně různými způsoby pořízení majetku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) Ing. Martina Pivodová (člen) doc. Ing. Marie Pavláková Dočekalová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-22
Defence
otázky vedoucího - odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. - Subjektivita přiřazení váhy významnosti v rámci hodnocených kriterií. odpovězeno Doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. - Kolik kilometrů najede podnikatel s vozidlem a jaká forma financování je ekonomicky nejvýhodnější. odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO