Návrh marketingové strategie vybrané akciové společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu a tvorby marketingové strategie vybrané společnosti působící na průmyslovém trhu. Hlavním pilířem zefektivnění marketingových nástrojů je návrh nové marketingové strategie, která integruje činnosti podniku s marketingovými aktivitami napříč podnikovými procesy. Tato cílená spolupráce maximalizuje účinek marketingu společnosti. Vytvářené synergické efekty působí na splnění vytyčených marketingových a komunikačních cílů.
This diploma thesis deals with proposal and creation of marketing strategy of chosen company operating in the industrial market. The main pillar of efficiency of the marketing tools is the new proposal of marketing strategy which integrates activities of company with marketing activities through company processes. This targeted cooperation maximizes effect of the marketing activities of the company. Created synergy effects have to meet defined marketing and communication objectives.
Description
Citation
PALA, K. Návrh marketingové strategie vybrané akciové společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Ladislav Ludvík, CSc. (předseda) prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (místopředseda) Ing. Lenka Širáňová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ondřej Žižlavský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO