Detekce a zpracování mediálních streamů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Práce se zabývá možnostmi detekce a samotnou analýzou multimediálních dat přenášených v různých formách po počítačových sítích, satelitu či pozemně. Jsou v ní uvedeny některé existující komerční produkty a dále navrhnuto a zrealizováno OpenSource řešení. To je otestováno na výkonnost a jsou uvedeny různé možnosti rozšíření.
This work discuss technics of detection and processing of multimedia stream transferred in various formats over computer networks, satellites or terrestrial. It describes some of existing commercial products and it designs OpenSource variant. It's tested for performance. At the end is discussion about extension.
Description
Citation
NOVÝ, O. Detekce a zpracování mediálních streamů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2009-06-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO