Technologie suchého elektrolytického leštění slitiny Ti-6Al-4V

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Hlavní část práce se zabývá dokončující metodou obrábění tzv. metodou elektrolytického leštění za sucha DryLyte. Také jsou zde zmíněny obecné pojmy k měření struktury povrchu. Experimentální část se zabývá zejména studiem parametrů textury povrchu soustruženého vzorku před a po aplikaci metody DryLyte. Práce ukazuje, že se jedná o velmi perspektivní metodu dokončovacího obrábění materiálů s kovovou vazbou, pomocí které se dají získat zrcadlově lesklé plochy, přičemž vlastní metoda nevyžaduje rozměrná a nákladná zařízení. Z hlediska kvality opracování povrchů tato metoda přináší redukce drsnosti povrchu, zlepšení plošných i objemových charakteristik, vždy ve prospěch posílení nosného jádra materiálu.
The main part of the thesis deals with the finishing method of machining called DryLyte electrolytic polishing method. General concepts for measuring surface structure are also mentioned. The experimental part deals mainly with the study of the surface texture parameters of the turned sample before and after the application of the DryLyte method. The work shows that this is a very promising method for finishing metal-bonded materials, which can be used to obtain mirror-gloss surfaces, while the method itself does not require bulky and expensive equipment. In terms of surface finish quality, this method results in a reduction of surface roughness and an improvement in both surface and volume characteristics, always to the benefit of strengthening the core of the material.
Description
Citation
KAREŠOVÁ, P. Technologie suchého elektrolytického leštění slitiny Ti-6Al-4V [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
Ing. Petr Valášek (člen) prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petra Sliwková, Ph.D. (člen) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-20
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Kinematický problém při přeleštění břitů zodpovězeno 2. Jedná se o dokončovací operaci po konvenčních dokončovacích operacích? zodpovězeno 3. Titanová slitina této kvality - použití. Vliv drsnosti povrchu na spojení s tkání. zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO