Možnosti akumulace energie

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Protože podíl vyrobené energie z obnovitelných zdrojů se neustále navyšuje, roste i rozdíl mezi spotřebou a výrobou elektrické energie. To má negativní dopad na elektrizační soustavu, proto je potřeba elektrickou energii akumulovat. V následující práci jsou zmapovány jednotlivé způsoby akumulace elektrické energie. Je zde nastíněno jejich využití a popsány výhody a nevýhody jednotlivých akumulačních systémů
Because part of energy produced from renewable sources is growing continuously, increasing the gap between consumption and production of electricity. This has a negative impact on the electricity grid, therefore hence the need to accumulate energy. In the following work is mapped out different ways of accumulation of electrical energy. There is described their used, advantages and disadvantages of different storage systems
Description
Citation
SEDLÁK, P. Možnosti akumulace energie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Energetika, procesy a ekologie
Comittee
doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (místopředseda) doc. Ing. Marek Baláš, Ph.D. (člen) Ing. Martin Lisý, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Martinec, Ph.D. (člen) Ing. Jan Sedláček (člen)
Date of acceptance
2013-06-14
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO