Možnosti softwaru SinuTrain Operate 2.6 při programování CNC obráběcích strojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá možnostmi softwaru SinuTrain Operate 2.6, při programování CNC obráběcích strojů. První část této práce je věnována stručnému pojednání o dílenském programování, v softwaru SinuTrain Operate 2.6, možnostem systému ShopTurn a problematice těžkoobrobitelných materiálů. Druhá část je potom zaměřena na zpracování technické dokumentace a návrh výroby zvolené součásti, jejíž obrábění je možno programovat v řídicím systému Sinumerik Operate 2.6 – ShopTurn a praktické ověření NC programu grafickou simulací.
This masters thesis deals with the possibilities of SinuTrain Operate 2.6 software, used for programming CNC machine tools. The first part of the thesis is devoted to concise treatise on workshop programming in SinuTrain Operate 2.6, the possibilities of ShopTurn system and the issue of difficult to machine materials. The second part is focused on the preparation of technical documentation and design of selected component, which machining can be programmed by using the Sinumerik Operate 2.6 – ShopTurn system and practical verification of NC program by using graphical simulation.
Description
Citation
VIČAR, D. Možnosti softwaru SinuTrain Operate 2.6 při programování CNC obráběcích strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie a průmyslový management
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA (místopředseda) prof. Ing. Ĺubomír Šooš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Oto Barborák, CSc. (člen) Ing. Theodor Beran, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-20
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: 1) Funkce procesních kapalin a jejich typy. 2) Rozdíl mezi drážkou a zápichem. 3) Význam fazetky. 4) První soustružnické centrum. 5) Časy na výrobu drážek. Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO