Otevřená data a osobní údaje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou otevřených dat v rozporu s právem na soukromí a ochranou osobních údajů. Čtenáři přibližuje základní pojmy s tím spojené a jejich usazení v české legislativě. Praktickým výstupem této práce je aplikace pracující s datovými sadami poskytovanými jako otevřená data obsahující anonymizované osobní údaje. Těmito sadami jsou konkrétně záznamy o počtech exekucí na území České republiky a rozdělení populace podle ukončeného vzdělání. Použité datové sady jsou v druhé kapitole analyzovány.
This bachelor thesis deals with the issue of open data and its legal collision with rights for privacy and protection of personal data. It’s purpose is to familiarize the reader with some essential terms regarding this topic and their place in Czech legislation. Practical part of this work is an application working with multiple data sets provided as open data. These data sets contain information about the number of Czech people under distraint and the ratio of people based on their education. These data sets are analyzed in the second chapter.
Description
Citation
CU, L. Otevřená data a osobní údaje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jan Hajný, Ph.D. (předseda) JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Aneta Koláčková (člen) Ing. Tomáš Gerlich (člen) Ing. Vlastimil Člupek, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Lieskovan (člen)
Date of acceptance
2020-06-23
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: Autor se věnuje ve své práci částečně rozhodnutí SDEU ve věci C582/14, Patrick Breyer proti Bundesrepublik Deutschland. Toto rozhodnutí je významné zejména změnou přístupu k pojetí pojmu osobní údaj (což nebylo v práci zcela akcentováno). Zakládá možnost využití relativního přístupu pro určení osobního údaje, tedy zvažování, jestli k identifikaci osoby bude vynaloženo nepřiměřeného úsilí. Dochází tak k omezení dříve aplikovaného objektivního principu, dle něhož byla data osobním údajem tehdy, pokud existoval jakýkoli subjekt, který mohl danou osobu identifikovat. Nechť autor důsledky takového přístupu lépe vztáhne na problematiku rozebíranou v práci v souvislosti s ochranou osobních údajů, jak základně naznačil v práci. Nechť autor blíže popíše proces anonymizace osobních údajů a jeho roli a výzvy, které představuje pro další užití otevřených dat s osobními údaji. Student dostatečně vysvětlil otázky. Student obhájil bakalářskou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO