Automatická optická inspekce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá technickými možnostmi automatické optické inspekce a realizací způsobů kontroly usazených součástek. Jsou zde uvedeny používané metody detekce součástek včetně pokročilých algoritmických zpracování. Pro výsledné testování popsaných metod byl vytvořen program a každá popsaná metoda byla otestována. Důraz byl kladen na srozumitelné popsání dané problematiky, optimální návrh a zpracování programu s objektivními výstupy s co nejnižším počtem falešných detekcí.
This work deals with the technical possibilities for automated optical inspection and the arrangements for monitoring the implementation of established elements. There are used methods of detection elements, including advanced algorithm processing. With the described methods was created program and each method was tested. The aim was on the clear description of the problem, the optimal design and processing program with objective results with the lowest number of false detection.
Description
Citation
VÁPENÍK, R. Automatická optická inspekce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika
Comittee
doc. Ing. Jaromír Hubálek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Lukáš Fujcik, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Arnošt Bajer, CSc. (člen) doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Špinka (člen)
Date of acceptance
2009-06-09
Defence
1. Je možné využít výsledky práce také pro testování vývodových součástek? Pokud ano, za jakých předpokladů. 2. Budou popsané metody vyhodnocení přítomnosti součástky funkční jak pro součástky pájené vlnou tak i reflow? 3. Desky plošných spojů se vyrábějí s tolerancemi rozměrů. Jak zajistit, aby se program vyhodnocoval správně i pro desky s různými rozměry (např. +/-1 mm)?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO