Iontové mikroklima budov v architektonickém návrhu

but.committeeprof. Ing. Josef Chybík, CSc. (předseda) doc. Ing. Ivana Žabičková, CSc. (člen) Ing. Jan Žemlička, Ph.D. (člen) Ing. arch. Mojmír Hudec (člen) Ing. David Eyer, Ph.D. (člen) prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. (člen)cs
but.defencePředseda zahájil obhajobu a představil členy komise. Doktorandka prezentovala podrobně téma disertační práce. Školitel představil doktorandku a její postup studia. Oponenti přečetli své posudky a vznesli dotazy. Prof. Urbášková: Zdůvodněte výběr měřících metod. Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých metod používaných pro měření v praxi ve vztahu k vašim vybraným metodám. Jak uplatňujete výsledky výzkumu ve své praxi. Ing. Eyer, Ph.D.: Jak byste zhodnotila funkčnost s výsledky metody A? Popište vliv na iontové klima v administrativních budovách – výsledky z vašeho měření. Proč nedošlo ke kritickému zhodnocení výsledků měření ve vile Tugendhat, bylo pouze zdrojem, nebo byly využity i výsledky? Doktorandka odpověděla na položené otázky.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorMeixner, Miloslavcs
dc.contributor.authorHolopírková, Luciecs
dc.contributor.refereeUrbášková, Hanacs
dc.contributor.refereeEyer, Davidcs
dc.date.accessioned2019-09-17T14:56:46Z
dc.date.available2019-09-17T14:56:46Z
dc.date.created2019cs
dc.description.abstractJednou ze základních priorit naší společnosti je stálé zvyšování kvality života. Součástí nových trendů a technologií je snaha o optimalizaci všech faktorů působících na každého jednotlivce v budovách doma i v pracovním prostředí. Moderní technologie stále častěji nacházejí inspirace v tradičních materiálech a principech architektonického navrhování. Již při architektonickém návrhu budovy je možné mikroklima budovy značně ovlivnit vhodným výběrem použitých materiálů povrchů, způsobem větrání a také výběrem konstrukcí, které ovlivňují přirozené elektromagnetické pole země. A především výběrem lokality, kde se budova nachází. V této práci se zaměřuji na iontové mikroklima, které může být indikátorem zdravého prostředí a mít zásadní vliv na zdraví a psychickou pohodu člověka. Touto prací bych ráda přispěla k zdravému a harmonickému bydlení a navrhování budov s ohledem na trvale udržitelný rozvoj.cs
dc.description.abstractOne of the main priorities of our society is to constantly increase the quality of life. Part of the new trends and technology is to optimize all factors affecting each individual in buildings at home, and in the work environment. Modern technology increasingly find inspiration in traditional materials and principles of architectural design. We can greatly affect the microclimate of buildings by suitable selection of material surfaces, ventilation systems and selection of structures that can affect the natural electromagnetic field of the Earth during the architectural design of buildings. And particular choice of the place where the building is located. In this thesis I focus on Ionic microclimate, which may be an indicator of a healthy environment and has a major impact on humans health and psychological well-being. I would like to contribute to the healthy and harmonious living and designing buildings in consideraion of sustainable development by my thesis.en
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationHOLOPÍRKOVÁ, L. Iontové mikroklima budov v architektonickém návrhu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2019.cs
dc.identifier.other113346cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180680
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMikroklimacs
dc.subjectiontové mikroklimacs
dc.subjectzáporné iontycs
dc.subjectionizace vzduchucs
dc.subjectvnitřní prostředí budovcs
dc.subjectpohoda a zdraví člověkacs
dc.subjectmagnetické pole Zeměcs
dc.subjectbiopole člověkacs
dc.subjectelektrosmogcs
dc.subjectstavební biologie.cs
dc.subjectMicroclimateen
dc.subjectelectro-ionic microclimateen
dc.subjectnegative ionsen
dc.subjectionization of airen
dc.subjectindoor climate of buildingsen
dc.subjectwell-beingen
dc.subjecthuman healthen
dc.subjecthuman biofielden
dc.subjectelectrosmogen
dc.subjectmagnetic field of the Earthen
dc.subjectconstuction biology.en
dc.titleIontové mikroklima budov v architektonickém návrhucs
dc.title.alternativeIonic microclimate of buildings in the architectural designen
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.dateAccepted2019-09-17cs
dcterms.modified2019-09-17-14:23:38cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
sync.item.dbid113346en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 00:17:22en
sync.item.modts2021.11.22 23:37:53en
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav stavitelstvícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 6
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
11.87 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis-1.pdf
Size:
1.57 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
thesis-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-Holopirkova_stanovisko skolitele.pdf
Size:
125.46 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-Holopirkova_stanovisko skolitele.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Posudek_HOLOPIRKOVA_FA.pdf
Size:
56.86 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-Posudek_HOLOPIRKOVA_FA.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Posudek_Eyer.pdf
Size:
350.41 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-Posudek_Eyer.pdf
Collections