Zefektivnění procesu obrábění ložiskových kroužků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Diplomová práce se zabývá zefektivněním soustružení při obrábění výkovků ložiskových kroužků z oceli 100Cr6. První část je zaměřena na danou problematiku z teoretického hlediska. Následně byla provedena analýza stávajícího výrobního procesu a navržena inovace, která povede k jeho zefektivnění. Součástí práce je provedení zkoušek trvanlivosti nástroje za různých řezných podmínek a jejich porovnání se současným stavem výroby z technického i ekonomického hlediska.
The master's thesis deals with the efficiency of turning in machining of forgings of bearing rings made of 100Cr6 steel. The first part is focused on the problem from the theoretical point of view. Next, an analysis of the existing production process was carried out and an inovation that will lead to its efficiency was proposed. Part of the work is to carry out tool durability tests under different cutting conditions and to compare them with the current state of production from a technical and economical point of view.
Description
Citation
PEKAŘ, P. Zefektivnění procesu obrábění ložiskových kroužků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jozef Majerík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Igor Barényi, Ph.D. (člen) doc. Ing. Mário Drbúl, PhD. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Diplomant seznámil komisi s obsahem a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Docházelo změnou řezných podmínek ke snížení výrobních nákladů? zodpovězeno 2. Jakým způsobem jste řešil testování? zodpovězeno Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO