Výběr a implementace informačního systému pro firmu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na výběr nejvhodnějšího informačního systému pro vybranou firmu. První část práce obsahuje teoretická východiska. Druhá část je zaměřena na analýzu současného stavu. Výstupem závěrečné časti práce je stanovení požadavku na nový informační systém, jeho následný výběr a návrh postupu implementace.
This bachelor thesis is focused on selecting the most suitable information system for selected company. The first part of the thesis contains a theoretical basis. The second part is focused on the analysis of the current state. The output of the final part of the thesis is the determination of the requirements for the new information systém. Its subsequent selection and the design of the implementation process.
Description
Citation
DVOŘÁČEK, R. Výběr a implementace informačního systému pro firmu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) Ing. Hana Klčová, Ph.D. (člen) Ing. Vilém Jordán (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO