Metody predikce genů v prokaryotických genomech

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá metodami predikce genů v prokaryotických organismech. V první části je popsána prokaryotická buňka včetně genomu, exprese genetické informace a rozdělení metod pro predikci genů. Dále je zde uveden popis tří vybraných softwarů, které predikci provádějí. V praktické části je rozebráno testování softwarů a vyhodnocení jejich účinnosti na daném genomu. Nakonec je zde popsán vytvořený program pro hledání genů a jsou zde uvedeny výsledky jeho účinnosti.
This bachelor thesis deals with methods of gene prediction in prokaryotic genomes. First part of the thesis introduces prokaryotic cell, its genome, expression of genetic information and methods for gene prediction. Following part describes three software products for gene prediction. Chosen software was tested against specific genome and next chapter presents obtained results. The last part describes program called Gene_finder and its results.
Description
Citation
NYKRÝNOVÁ, M. Metody predikce genů v prokaryotických genomech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Ing. Jiří Šimurda, CSc. (místopředseda) doc. MUDr. Iva Slaninová, Ph.D. (člen) Ing. Denisa Maděránková, Ph.D. (člen) Ing. Marina Ronzhina, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-15
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Ing. Ronzhina položila otázku - co v prezentaci znamená +-3 báze? vDoc. Kolář položil otázku - Proč se nejvíce testují E.Coli? Máte nápady na zlepšení? Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO