Výroba svařované součásti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce popisuje změny týkající se přechodu ručního svařování na robotické svařování vybrané součásti v rámci výrobního sortimentu firmy, ve které autor pracuje. Cílem bylo zjistit dobu, za kterou se vrátí investice vloţené do nové technologie a jaká bude úspora při plánovaném objemu výroby. Oba body byly naplněny.
This work describes changes related to the transition from manual welding to robot welding selected component within the product range of the company, in which the author works. The aim was to determine the time that you return investments in new technology and what will be savings for the planned production volume. Both points were met.
Description
Citation
PODSEDNÍK, J. Výroba svařované součásti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Petr Kužela, CSc. (člen) Ing. Milan Janský (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Martin Juliš, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-18
Defence
V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1) Změny výkresové dokumentace související se změnou technologie 2) Technologie svařování Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO