Bezkontaktní měření otáček ventilátoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této práce je návrh měřiče otáček sloužícího k bezkontaktnímu měření otáček ventilátorů. Měření je založeno na optické metodě příjmu odraženého laserového paprsku. Následně je pomocí mikroprocesoru provedeno měření a výpočet otáček ventilátoru. Určený počet otáček je zobrazen na LCD displeji. Na závěr této práce je provedeno ověření funkčnosti navrženého přístroje.
This project is about design of contactless measuring ventilator - revolution counter. The counter serves to measurement of the speed of ventilator. The measurement is based on optical method of receiving the reflected laser beam. To measure and calculate use the revolution counter the microcontroller. This measured value is diplayed on LCD. After design follows experimental measurement.
Description
Citation
POKORNÝ, A. Bezkontaktní měření otáček ventilátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Roman Maršálek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Václav Michálek, CSc. (člen) prof. Ing. Václav Říčný, CSc. (člen) Ing. Petr Vágner, Ph.D. (člen) Ing. Zuzana Krajčušková, Ph.D. (člen) Ing. Roman Tkadlec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-09
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO