Odpružení a tlumení jízdních kol

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato diplomová práce se zaměřuje na tvorbu výpočtového modelu celoodpruženého jízdního kola, přičemž model byl vytvořen v softwaru MSC Adams View. V rešeršní části jsou detailně popsány tlumící jednotky a různé typy zadních přepákování, které jsou klíčové pro fungování odpružených systémů kol. Praktická část práce se věnuje popisu struktury modelu a provedení citlivostní analýzy, která zkoumá vliv různých parametrů na chování modelu. Pro validaci výsledků výpočtového modelu bylo provedeno fyzické měření, které sloužilo k ověření správnosti a přesnosti modelu. Závěr práce obsahuje vlastní návrh celoodpruženého jízdního kola, založený na získaných poznatcích a analýzách provedených během tvorby a testování modelu.
This thesis focuses on the creation of a computational model of a full-suspension bicycle, with the model developed using the MSC Adams View software. The literature review section describes damping units and various types of rear linkages, which are crucial for the functioning of suspension systems in bicycles. The practical part of the thesis details the structure of the model and the sensitivity analysis, examining the impact of different parameters on the model's behavior. To validate the results of the computational model, physical measurements were conducted to verify its accuracy and correctness. The thesis concludes with a proprietary design of a full-suspension bicycle, based on the insights and analyses carried out during the development and testing of the model.
Description
Citation
BOROVIČKA, J. Odpružení a tlumení jízdních kol [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2024.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. František Bauer, CSc. (předseda) doc. Ing. Petr Porteš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Aleš Rada, Ph.D. (člen) Ing. Vojtěch Trusík (člen) Ing. Jakub Machač (člen)
Date of acceptance
2024-06-19
Defence
Student seznámil komisi s výsledky závěrečné práce. Následně odpovídal na otázky oponenta. Otázky oponenta: 1) V práci jsou prezentovány rozdíly hodnot maximálních zrychlení rámu určených z měření a simulací. Bylo zrychlení porovnáváno i na základě jiných kritérií, než je maximální hodnota? Pokud nebylo, tak jaká další kritéria by bylo možné použít pro srovnání průběhů zrychlení zjištěných z měření a simulací? Zodpovězeno 2) Jaké byly určeny rozdíly v maximálních rychlostech tlumicích jednotek ve stlačení i roztahu při srovnání simulací a měření? Zodpovězeno Další otázky k závěrečné práci: 1) Jakým vzorcem by jste popsal shodu mezi měřením a modelem? Zodpovězeno 2) Co je korelace? Částečně zodpovězeno 3) Co se myslí nastevním tlaku? Zodpovězeno 4) Co je to odskok? Zodpovězeno 5) Byl v modelu uvažován jezdec? Zodpovězeno 6) Jak jste pracoval s hmotností jezdce? Zodpovězeno 7) Jak jste modeloval jednotlivé části jízdního kola? Zodpovězeno 8) Jak jste pracoval s modelem "Pcejka"? Zodpovězeno 9) Kolik stupňů volnosti mělo jízdní kolo? Zodpovězeno 10) Pro jaké rychlosti jízdy jste simulace prováděl? Zodpovězeno 11) Co je zrychlení RMS? Zodpovězeno 12) Zrychlení RMS je ukazatelem čeho? Zodpovězeno 13) Zadával jste do modelu moment setrvačnosti? Zodpovězeno 14) Zkoušel jste experimentálně ověřit dynamickou sílu mezi vozovkou a kolem? Zodpovězeno 15) Co je cílová funce semiaktivního systému na jízdním kole? Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO