Algoritmy vyhledávání

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práca sa venuje opisu a analýze vybraných algoritmov vyhľadávania v jednodnorozmerných poliach. Algoritmy sú analyzované matematicky a graficky. Matematická analýza je realizovaná na základe množstva vykonaných porovnaní a pomocou literatúry. Grafická analýza vychádza z výsledkov viacerých pokusov. Každý z vybraných algoritmov bol otestovaný na náhodne vygenerovanom poli. Z výsledných časov úspešného a neúspešného vyhľadávania boli vytvorené grafy, ktoré boli použité na porovnanie jednotlivých algoritmov. Z výsledkov vyplýva, že najrýchlejší z vybraných algoritmov je algoritmus binárneho vyhľadávania.
The thesis describes and analyzes selected searching algorithms for single dimensional array. Algorithms are analyzed mathematically and graphically. Mathematical analysis is based on analysis of average amount of performed comparisons required for the final result and literature review. Graphical analysis is based on multiple examinations of selected searching methods with randomly generated single dimensional arrays. The graphs show dependency of elapsed searching time of successful and unsuccessful searching trial on the size of single dimensional array. The results establish the binary searching algorithm as the fastest one of the selected searching algorithms.
Description
Citation
ĎURIŠ, M. Algoritmy vyhledávání [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ing. Miloš Šeda, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. (člen) doc. Ing. Zdeněk Němec, CSc. (člen) Ing. Olga Davidová, Ph.D. (člen) RNDr. Jiří Dvořák, CSc. (člen) Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-17
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO