Dostavět město

but.committeeIng. arch. René Dlesk, Ph.D. (předseda) MgA. David Kolařík, Ph. D. (člen) Ing. arch. Martin Duba (člen) doc. Ing. Monika Petříčková, Ph.D. (člen) prof. Ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D. (člen)cs
but.defence- v úvodu proběhla společná prezentace všech studentů (analyt. část) - proběhla prezentace studenta - byl přečten posudek oponenta a vedoucího práce, včetně otázek a námětů k obhajobě - student reagoval slovně, včetně doplnění prezentace - následně proběhla diskuze, porota komentovala, doptávala se na následující: - hodnocení přístupu, zálivy - veřejné/polosoukromé (p. Kovařík), propojení veřejného prostoru - reakce studenta, diskuze, chybějící vizualizace - spojení domů, komunikace (p. Dlesk) - diskuze se studentem - podlažnost jednotlivých objektů (částí BD) (p. Dlesk) - diskuze se studentem - zdůraznění nároží (p. Dlesk) - dětské hřiště a jeho umístění (p. Dlesk), diskuze (p. Kovařík) - měřítko monobloku (p. Duba), parter, komunikace s ul., diskuze, otevření městu, umístění parkovacích míst vs. stromů ve veřejném prostoru, pavlač a fasády, členění objektů - velkorysost chodeb, ekonomika výstavby, vzhled modelu vs. vizualizace (p. Dlesk), zavěšené pohledy - proběhla krátká porada poroty - student prospěl, byl mu sdělen výsledek - v závěru hodnocení: B85cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programArchitektura a urbanismuscs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorHora, Jancs
dc.contributor.authorHejdová, Dominikacs
dc.contributor.refereeStibitz, Jancs
dc.date.accessioned2022-05-25T06:53:50Z
dc.date.available2022-05-25T06:53:50Z
dc.date.createdcs
dc.description.abstractProjekt Dotyk generací pracuje s návrhem domu v centru města Loun na pomezí dvou typologií, jako možnou cestou kudy se může ubírat bydlení budoucnosti. Propojení rodinného bydlení s bydlením pro seniory. Městský individualismus a anonymita dnešní doby narušila původní rodinné vazby a hodnoty. To podpořené ekonomickým modelem úspěšnosti a vidinou zisku kompletně ovlivnilo naše chování i životní styl. Od teď se to vše však změní. Příchod nové důchodová generace. Generace, která vyrůstala za socialismu a váží si svobody více něž jiní. Generace, která už nebude chtít dožívat sama v ústraní, ale která převezme iniciativu za svůj život se záměrem dožít důstojně a plnohodnostně. Generace, díky které vznikne nespočet nových typologiií a díky které se kompetně změní obraz dožití seniorů ve městech.cs
dc.description.abstractThe Touch of Generations project works with the design of a house in the center of Louny on the border of two typology as a possible way forward for the housing of the future. Linking family housing with housing for the elderly. Today's urban individualism and anonymity have disrupted original family ties and values. That supported economic model of success and the vision of profit completely affected our behavior and lifestyle. From now on but that will change. The arrival of a new retirement generation. A generation that grew up under socialism and respects freedom more than others. A generation that will no longer want to live alone, but who will take the initiative for your life with the intention of living with dignity and fullness. A generation that will create countless new ones typology and thanks to which the image of senior life in cities will competently change.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationHEJDOVÁ, D. Dostavět město [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .cs
dc.identifier.other142318cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/204406
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta architekturycs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPavlačcs
dc.subjectSeniorské bydlenícs
dc.subjectBytový důmcs
dc.subjectRodinné bydlenícs
dc.subjectProvětrávaná fasádacs
dc.subjectZelenács
dc.subjectDvě hmotycs
dc.subjectStacionářcs
dc.subjectKavárnacs
dc.subjectMateřské centrumcs
dc.subjectCourtyard galleryen
dc.subjectSenior housingen
dc.subjectApartment buildingen
dc.subjectFamily livingen
dc.subjectVentilated facadeen
dc.subjectGreenen
dc.subjectTwo materialsen
dc.subjectCare centreen
dc.subjectCafeen
dc.subjectMaternity centeren
dc.titleDostavět městocs
dc.title.alternativeTo Finish the Body of the Cityen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.modified2022-05-17-16:40:55cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta architekturycs
sync.item.dbid142318en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.05.25 08:53:50en
sync.item.modts2022.05.25 08:13:21en
thesis.disciplineArchitekturacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav památkové péčecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
18.08 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
37.7 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_142318.html
Size:
8.02 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_142318.html
Collections