Zábavné minihry pro více hráčů ve virtuální realitě

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem a implementací hry pro virtuální realitu pro více hráčů. Konkrétně se jedná o sérii zábavných miniher, ve kterých mezi sebou hráči soutěží. Výsledkem práce je klientská aplikace s dvěmi implementovanými minihrami pro zařízení Oculus Quest a Quest 2 a serverová aplikace. Shooting Range je minihra pro soutěž ve střelbě. Towers je minihra, ve které si hráči vzájemně ničí své pevnosti. Minihry otestovali uživatelé. Pro implementaci klientské aplikace byl použit herní engine Unity. K implementaci virtuální reality slouží knihovna XR Interaction Toolkit. Síťovou komunikaci na straně klienta realizuje Photon PUN. Implementace serverové části zajišťuje Photon Server SDK.
This thesis deals with the design and implementation of a multiplayer virtual reality game. Specifically, it is a series of fun mini-games in which players compete against each other. The result of the work is a client application with two implemented minigames for Oculus Quest and Quest 2 devices and a server application. Shooting Range is a minigame for shooting competition. Towers is a minigame in which players destroy each other's forts. The minigames have been tested by users. The Unity game engine was used to implement the client application. The XR Interaction Toolkit library was used to implement the virtual reality. The network communication on the client side is implemented by Photon PUN. The server side implementation is provided by Photon Server SDK.
Description
Citation
ČUBÍK, D. Zábavné minihry pro více hráčů ve virtuální realitě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) Ing. Vítězslav Beran, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-13
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C. Otázky u obhajoby: Jaká byla největší překážka při řešení vaší práce? S čím jste strávil více času, než jste původně předpokládal? Jak obtížné by bylo naimplementovat nějakou z dalších navrhovaných miniher (např. hra s bombou, střílení kachen, atd.)? V případě minihry střelnice - Jak je zajištěno, že se bandita vygeneruje všem hráčům na stejné pozici?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO