Motel pre kamionistov v Indii

but.committeeprof. Ing. Miloslav Novotný, CSc. (předseda) Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D. (místopředseda) Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D. (člen) Ing. Jan Tichý (člen) Ing. Petr Jelínek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudentka stručně představila svoji práci. Poté prezentovala své reakce na dotazy a připomínky z posudku oponenta. Následně členové komise pokládali studentce otázky týkající se různých aspektů její bakalářské práce, např. podrobnosti a formě zadání, dimenzování a formy hygienických zařízení, tvarování a umístění obvodového pláště vůči okenním otvorům, umístění schodiště, recepce a umístění recepčního pultu, tvarové stálosti a trvanlivosti navrženého sklolaminátového pláště. Studentka se snažila vcelku velmi dobře reagovat na připomínky oponenta a zdůvodňovat svoje navrhovaná řešení, rovněž na většinu otázek členů komise k předložené práci reagovala vemi dobře.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programArchitektura pozemních stavebcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorDulenčín, Jurajcs
dc.contributor.authorVavrová, Lenkacs
dc.contributor.refereeTomášová, Kláracs
dc.date.accessioned2023-06-06T11:52:55Z
dc.date.available2023-06-06T11:52:55Z
dc.date.created2023cs
dc.description.abstractZadaním bakalárskej práce je návrh budovy motela pre kamionistov v Indii. Práca vychádza z architektonickej štúdie predmetu BGA026 Ateliérová tvorba a z konštrukčnej štúdie predmetu AG036 Komplexní projekt. Téma vychádza zo zadania medzinárodnej architektonickej súťaže z roku 2022 s názvom On the way. Riešené územie sa nachádza v meste Kannadi, v štáte Kérala, v tesnej blízkosti diaľnice - Highway 544. Jedná sa o 3 nevyužité parcely. Cieľom zadania je vytvoriť ubytovacie zariadenie s krátkodobým pobytom, príjemné prostredie a miesto oddychu pre kamionistov po dlhej a únavnej ceste. Má poskytnúť priestor na prespanie a prípadné stravovanie. Hlavný vjazd do areálu je umiestnený z juhu z príjazdovej komunikácie. Navrhovaná stavba má 2 nadzemné podlažia a k nej nadväzujúce parkovisko pre osobné automobily, väčšie aj menšie kamióny. Stavba je špecifická svojim pôdorysným tvarom, vpísaným kruhom do štvorca. Pobyt hostí by mal spríjemniť i spoločenský priestor s výhľadom do átria so zeleňou, ktoré je typickým prvkom v indickej architektúre. Zovňajšok stavby je oživený odsadenou farebnou sklolaminátovou fasádou, ktorá je predmetom architektonického detailu. Farebnosť fasády korešponduje s tradíciami danej lokality.cs
dc.description.abstractThe assignment of the bachelor's thesis is the design of a motel building for truckers in India. The work is based on the architectural study of the subject BGA026 and the structural study of the subject AG036 Complex project. The theme is based on the assignment of the international architectural competition from 2022 called On the way. The proposed area is located in the city of Kannadi, in the state of Kerala, in close proximity to the highway - Highway 544. These are 3 unused parcels. The goal of the assignment is to create a short-term accommodation facility, a pleasant environment and a place to rest for truck drivers after a long and tiring journey. It should provide space for sleeping and possibly eating. The main entrance to the area is located from the south from the driveway. The proposed building has 2 above-ground floors and an adjacent parking lot for cars, larger and smaller trucks. The building is specific for its floor plan shape, inscribed with a circle in a square. The social space with a view of the atrium with greenery, which is a typical element in Indian architecture, should make the guests' stay more pleasant. The exterior of the building is enlivened by an offset colored fiberglass facade, which is the object of an architectural detail. The color of the facade corresponds to the traditions of the locality.en
dc.description.markCcs
dc.identifier.citationVAVROVÁ, L. Motel pre kamionistov v Indii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2023.cs
dc.identifier.other145994cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/209869
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectMotelcs
dc.subjectIndiacs
dc.subjectubytovacie zariadeniecs
dc.subjectobytná budovacs
dc.subjectnovostavbacs
dc.subjectkamionistics
dc.subjectdiaľnicacs
dc.subjectsklolaminátová fasádacs
dc.subjectMotelen
dc.subjectIndiaen
dc.subjectaccommodation facilityen
dc.subjectresidential buildingen
dc.subjectnew buildingen
dc.subjecttruck driversen
dc.subjecthighwayen
dc.subjectfiberglass facadeen
dc.titleMotel pre kamionistov v Indiics
dc.title.alternativeMotel for truckers in Indiaen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2023-06-05cs
dcterms.modified2023-06-05-14:33:22cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid145994en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2023.06.06 13:52:55en
sync.item.modts2023.06.06 12:14:23en
thesis.disciplineArchitektura pozemních stavebcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav architekturycs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 5
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.69 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.zip
Size:
73.62 MB
Format:
zip
Description:
appendix-1.zip
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-BP_Vavrova_Brzon_posudekVedoucich_finall.pdf
Size:
85.5 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-BP_Vavrova_Brzon_posudekVedoucich_finall.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-BP_Vavrova_Lenka_Tomasova_posudkeOponenta.pdf
Size:
57.4 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-BP_Vavrova_Lenka_Tomasova_posudkeOponenta.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_145994.html
Size:
1.42 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_145994.html
Collections