Sériová výroba produktu "Case A"

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Předmětem této bakalářské práce je rozbor výroby čelních panelů pro IT skříně. Výroba probíhá ve firmě EMKO Case a.s. na CNC stroji EMC Kosy3 Portal, kde byl proveden i experiment. Cílem bylo zvýšení kapacity výroby. Dle návrhu pak byl proveden praktický test. Výsledky jsou shrnuty v technicko-ekonomickém zhodnocení a v závěru práce.
The subject of this bachelor thesis is to analyze production of front panels for IT cases. The manufacturing is done in the EMKO Case a.s. company on EMC Kosy3 Portal CNC machine, where were also made an experiment. The aim was to incrase production capacity. According to suggestions was made a practical test. The results are summarized in the technical-economic evaluation and in conclusion.
Description
Citation
KREJČÍŘ, J. Sériová výroba produktu "Case A" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Prokop, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (člen) prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Němec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-17
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Přibližte blíže použité chlazení při obrábění. 2. Řešil jste korekce nástrojů? 3. Jak jste vypracoval řídící CNC program pro danou součást? 4. O jakou povrchovou úlohu se jedná a jak byla provedena? Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO