Konverze spalovací turbíny spalující zemní plyn na spalovací turbínu spalující vodík

but.committeedoc. Ing. Jan Fiedler, Dr. (předseda) Ing. Petr Kracík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Ladislav Šnajdárek, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Nešpor (člen) Ing. Tomáš Flimel (člen)cs
but.defenceStudent odprezentoval obsah své diplomové práce. Otázky oponenta byly zodpovězeny. V průběhu obhajoby byly položeny tyto doplňující otázky: Jakou jste uvažovala cenu emisní povolenky? Zodpovězeno. Jakým způsobem se v současnosti vyrábí většina vodíku? Zodpovězeno.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programEnergetické a termofluidní inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorŠkorpík, Jiřícs
dc.contributor.authorLněničková, Veronikacs
dc.contributor.refereeŠnajdárek, Ladislavcs
dc.date.accessioned2023-07-17T09:10:51Z
dc.date.available2023-07-17T09:10:51Z
dc.date.created2023cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá problematikou spjatou se spalováním vodíku v plynových turbínách. V úvodní části je v krátkosti představena technologie plynové turbíny a její alternativní paliva, která se jeví jako vhodná náhrada zemního plynu. Následná část práce se zabývá výhradně vodíkem, jeho spalováním v plynových turbínách a popisem současného stavu produkce turbín schopných spalovat vodík. Teoretický popis byl doplněn výpočtem plynové turbíny spalující různé objemy vodíku v palivu. Výsledkem práce je souhrnný popis dané problematiky a posouzení vlivu vodíku na parametry plynové turbíny.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with issues related to the combustion of hydrogen in gas turbines. In the introductory part, the technology of the gas turbine and its alternative fuels, which appear to be a suitable substitute for natural gas, are presented. The subsequent part of the thesis deals exclusively with hydrogen, its combustion in gas turbines and a description of the current state of production of turbines capable of burning hydrogen. The theoretical description was supplemented by the calculation of a gas turbine burning different volumes of hydrogen in the fuel. The result of the work is a summary description of the issue and an assessment of the influence of hydrogen on the parameters of the gas turbine.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationLNĚNIČKOVÁ, V. Konverze spalovací turbíny spalující zemní plyn na spalovací turbínu spalující vodík [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2023.cs
dc.identifier.other148282cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/213369
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPlynová turbínacs
dc.subjectalternativní palivacs
dc.subjectvodíkcs
dc.subjectspalování vodíkucs
dc.subjecthořáky plynových turbíncs
dc.subjectGas turbineen
dc.subjectalternative fuelsen
dc.subjecthydrogenen
dc.subjectcombustion of hydrogenen
dc.subjectburners of gas turbinesen
dc.titleKonverze spalovací turbíny spalující zemní plyn na spalovací turbínu spalující vodíkcs
dc.title.alternativeConversion of a combustion turbine burning natural gas to a combustion turbine burning hydrogenen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2023-06-14cs
dcterms.modified2023-06-14-14:48:17cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid148282en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2023.07.17 11:10:51en
sync.item.modts2023.07.17 10:02:36en
thesis.disciplineEnergetické inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.91 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_148282.html
Size:
7.71 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_148282.html
Collections