Studie typových řad lesních těžebních strojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V bakalářské práci je provedeno základní rozdělení harvestorů podle druhu podvozku, technologie zpracování stromu a podle velikostí harvestorů. Dále se práce věnuje konstrukci harvestoru a jednotlivým částem konstrukce, především harvestorovým hlavicím. V další části je proveden rozbor několika provozních a technických parametrů strojů zahraničních a tuzemských výrobců. Na základě těchto parametrů bylo provedeno kritické zhodnocení jednotlivých strojů v rámci skupin se zaměřením na kolové harvestory. Výběr této skupiny harvestorů byl zvolen na základě jejího nejvyššího zastoupení v České republice. V této práci byly také uvedeny některé konstrukční zvláštnosti harvestorů a vývoj harvestorové techniky.
In the bachelor’s thesis is made the basic division of harvesters according to types of chassis, technology process of trees and sizes of harvesters. The next point of thesis is about construction of harvesters and about mechanical parts, especially harvester heads. In the next part division of some operational and technical arguments of Czech machines and foreign machines is made. There was critical classification of machines in groups, on the basis of these arguments. Critique was oriented mainly on wheel harvesters. This group was chosen because of its biggest representation in Czech Republic. Some structural specialities of harvesters and progress of harvester‘s technique were presented.
Description
Citation
DLUŽANSKÝ, T. Studie typových řad lesních těžebních strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Alexander Sikora, CSc. (předseda) doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc. (místopředseda) Ing. Jiří Špička, CSc. (člen) Ing. Jaroslav Kašpárek, Ph.D. (člen) Ing. Přemysl Pokorný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2009-06-18
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO