Výroba součásti "Víko"

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tento projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru Strojírenská technologie předkládá návrh technologie výroby součásti „Víko“ vyráběné z plechu tloušťky 1 mm, z materiálu 11 375 (1.0038). Součást se bude vyrábět na sdruženém postupovém tvářecím nástroji. Pro výrobu bude použit stojánek se dvěma sloupky, který bude umístěn ve výstředníkovém lisu LEN 40C od společnosti TOMA Industries s.r.o. se sídlem v Trnavěna Slovensku. Jmenovitá síla lisu je 400 kN. Střižníky, průtažníky, střižnice i ohybník jsou vyrobeny z nástrojové oceli třídy 19 4….
This project developed within the Bachelor study of Engineering Technology proposes a technology component “Lid” made of1 mm thick sheet metal ofmaterial11 375(1.0038). The component will be made on a combined roll forming machine. A mount with two pillars will be used for the production, which will be located in an eccentric press LEN 40C by TOMA Industries Ltd. based in Trnava, Slovakia. The nominal press force is 400kN. Trimming punches, broaches, blanking dies and bending punches are made of tool steel, grade194....
Description
Citation
VYHNANOVSKÝ, J. Výroba součásti "Víko" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) prof. Ing. Radko Samek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Student seznámil komisi se svojí bakalářskou prací a odpověděl na otázky oponenta. Studentovi byly kladeny otázky: 1. Proč byl zvolen název součásti "víko"? 2. Obr. 19 - čím je způsoben pokles síly? 3. Proč byly použity různé materiály pro střižník a střižnici? 4. Jak je konstrukčně řešen nástroj, aby nedocházelo k odpružení materiálu výrobku?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO