Vývoj nových průmyslových podlah s využitím druhotných surovin

Abstract
Práce se zabývá možnostmi využití druhotných surovin při vývoji nových průmyslových podlah. Hlavním úkolem práce je zvolit vhodné druhotné suroviny a navrhnout tak novou hmotu tyto suroviny využívající, při dosažení požadovaných fyzikálně-mechanických vlastností. Cílem této práce je také ověřit vlivy aplikačních procesů, vhodných mikroplniv a finálního nátěru a na základě získaných poznatků tak navrhnout vhodnou alternativu průmyslových podlah, jenž by byla nejen z hlediska ekonomické efektivity, ale také z hlediska ekologického, vhodnou náhradou za již vyráběné produkty.
This work deals with the use of waste materials in the development of new industrial floors. The main task of this work is to choose a suitable waste materials, and design a new material using such materials, while achieving the required physico-mechanical properties. The aim of this work is also to verify the effects of process application, suitable microfiller and final coat and propose a suitable alternative industrial floors, which would not only be in terms of economic efficiency, but also in terms of ecological suitable replacement for commercial products.
Description
Citation
RADĚJOVÁ, L. Vývoj nových průmyslových podlah s využitím druhotných surovin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Fyzikální a stavebně materiálové inženýrství
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO