Elektronicky laděná smyčková anténa pro kmitočty do 30 MHz

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tento projekt se zabývá návrhem elektronického ladění a automatizovaného přizpůsobení magnetických, smyčkových antén, pracujících v oblasti krátkých vln. Celá práce je rozdělena do tří částí (ladící, přizpůsobovací a řídící). Ladící část je realizovaná změnou kapacity pomocí kaskády kondenzátorů a přizpůsobování je provedeno různými změnami bodů napájení. Celý systém je řízen mikroprocesorem ATmega16. Dle požadavků obslužného programu, spíná mikroprocesor příslušné kapacity, čímž ladí anténu na potřebný kmitočet, pracovává informace o výkonovém přizpůsobení a automaticky dolaďuje anténu změnou polohy napájení.
This project deals with electronic tuning and automated adjustment of magnetic loop antennas, working in the High Frequencys. The whole work is divided into three parts tuning, adjustment and control). The tuning part is realized by changing the capacity of the array capacitors and adjustment is done by different changes of power points. The whole system is controlled by a microprocessor ATmega16. According to utility switches the microprocessor capacity, which tunes the antenna to the required frequency, processes information about power adjustment and autimatically fine-tuning the antenna by changing the position of charging.
Description
Citation
BURDA, M. Elektronicky laděná smyčková anténa pro kmitočty do 30 MHz [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Tomáš Frýza, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. Lubomír Brančík, CSc. (člen) Ing. Tomáš Urbanec, Ph.D. (člen) Ing. Miloslav Macho, CSc. (člen) Ing. Karel Ulovec, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Vyjadřuje se k negativním posudkům vedoucího práce a oponenta. Snaží se zopdovědět otázku oponenta. Dr. Urbanec: Vysvětluje studentovi, že otázka není správně zopovezena. Dr. Macho: Táže se studenta na vyzažovací chrarakteristiky navržené antény, studen neodpovídá správně. Druhá položená otázka ohledně zistu antény není zodpovezena vůbec.
Result of defence
práce nebyla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO