Rizika v oblasti řízení marketingových nástrojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství
Abstract
Diplomová práce „Rizika v oblasti řízení marketingových nástrojů“ obsahuje analýzu současného stavu společnosti Sonnentor s.r.o., návrhy na zlepšení marketingových nástrojů a rizika, která mohou vzniknout. První kapitola diplomové práce se zabývá teoretickými východisky práce, kde budou vymezeny základní pojmy z oblasti marketingu, marketingového mixu, komunikačního mixu a rizika. V druhé kapitole analytické části je uvedena analýza současného stavu a třetí kapitola obsahuje návrhy pro marketingové nástroje.
The diploma thesis „Risk in the area of Marketing Tools“ contains analysis of Sonnentor s.r.o., its current state, suggestions for the improvements of marketing tools and risks which could emerge. The first chapter delas with theoretical solutions of the thesis where basic terms of the areas of marketing, marketing mix, communication mix and risk will be defined. In the second chapter of the analytic part, there is analysis of current state. The third chapter contains suggestions for marketing tools.
Description
Citation
VÍTKOVÁ, P. Rizika v oblasti řízení marketingových nástrojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení rizik firem a institucí
Comittee
prof. Ing. Petr Dostál, CSc. (předseda) doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. (místopředseda) Ing. Lubomír Weigel, CSc. (člen) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Petr Šimůnek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-29
Defence
Diplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou diplomovou prací na téma Rizika v oblasti řízení marketingových nástrojů. Diplomantka na otázky oponenta odpověděla. Diplomantka na otázky komise odpověděla. Diplomantka závěrečnou práci obhájila.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO